1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
fbtop

Välkommen till LBV-Produkter!

Miljöpolicy

Vi skall bedriva vår verksamhet så att påverkan på miljön successivt minineras.
Verksamheten skall minst tillgodose kundkrav, miljölagstiftning och kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001.

Huvudpunkter:
Vi skall:

Verksamheten:
Genom ständiga förbättringar inom miljöområdet sträva efter att minska förbrukning av energi och andra naturresurser samt minska mängde avfall och förebygga förorening.
Informera alla anställda om Miljöpolicyn och ge dem ökad miljömedvetenhet genom intern utbildning.
Minst efterleva Miljöbalkens lagar, förordningar och föreskrifter, relevanta för vår verksamhet.

Materialval:
Sträva efter att använda återvinningsbara och i övrigt miljövänliga material och komponenter.

Underleverantörer:
Prioritera miljömedvetna leverantörer, vilket säkerställs genom att ställa krav på deras miljöarbete.

Återvinning:
Källsortera avfall i vår verksamhet för att underlätta återvinning/deponering.

Marknadsföring:
Aktivt informera våra kunder om miljöarbetet i vår verksamhet.

Information:
Tillse att vår miljöpolicy och övergripande miljömål finns tillgängligt för allmänheten

Lennart Mattisson
LBV-Produkter

KontaktLBV-Produkter

Ärkilsmåla
370 34 Holmsjö

Tel: 0455-920 68
Mob: 0760-28 32 96

E-post:
lennart@lbv.nu
daniel@lbv.nu (bilrenovering)
andreas@lbv.nu (reservdelar)
roger@lbv.nu (svets & smide)